Praktijksessie

Do’s & don’ts 1,5 lijnszorg

Voor huisartsen en specialisten / maatschappen
(ook in-company)

De eerste- en tweedelijnszorg bewegen steeds meer naar elkaar toe. De voordelen voor patiënt, huisarts, specialist en verzekeraar zijn evident. Daarom worden initiatieven in de 1,5 lijnszorg actief gestimuleerd door overheid en zorgverzekeraars. Toch gaat de beweging langzaam en is voor een succesvolle introductie meer inzicht nodig in de Do’s & Don’ts. 

Opbrengst 1,5 lijnszorg

Kortere wachttijden

Kortere lijnen huisarts-specialist

Flinke kostenbesparing

In de praktijk maken de financiering en de verschillen in medische domeinen het lastig om 1,5 lijnszorg te realiseren. Ziekenhuizen moeten delen van hun zorgportfolio afstaan aan huisartsen en huisartsen moeten de beoogde regierol waarmaken. Lokale en regionale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten is hierin essentieel. Dit is ook een van de voorwaarden die zorgverzekeraars stellen aan 1,5 lijnszorg

En juist deze samenwerking komt nog moeizaam op gang. Iedereen ziet de meerwaarde, maar slechts weinigen hebben antwoorden op strategische en praktische vragen over financiering & business case, extra (adminstratieve) rompslomp, inzet van personeel en fysieke ruimtes. Wat zijn de Do’s & Don’ts? De faal- en slaagfactoren? Daar gaan we tijdens deze praktijksessie samen mee aan de slag.

Resultaat voor jou of jouw team (in-company)

Zicht op faal- en slaagfactoren

Minstens 9 ideeën

Zin om te starten

Voor wie?

Open Praktijksessie: Huisartsen | Specialisten | Ziekenhuismanagers | Zorgverzekeraars 
In-company voor teams: Regionale huisartsenorganisaties | Maatschappen | Combinatie Huisartsen & Specialisten 

Praktische info

  • Datum open Praktijksessie: vrij 7 februari 2020
  • Tijd: 14.00 – 17.00 uur
  • Plaats: Antropia Zeist, pal naast station
  • Groep: max 12 personen
  • Trainers: Wim Mollema en Michiel Wismans
  • Kosten open inschrijving: € 285,- per persoon (incl. borrel)
  • Kosten in-company: € 1.775,-


De Praktijksessies zijn een initiatief van BureauWM en richten zich op de drukke professional die zich in slechts 3 uur tijd in klare taal laat bijpraten over een zorgvraagstuk. Deelnemers horen geen lange theoretische verhalen, maar geven elkaar praktische tips. De kleinschalige opzet zorgt voor veel eye-openers.